Projekt Vård i det vilda

vardidetvildakurs.se - ger kurser i Vård i det vilda

Projektets syfte är inte att ersätta sjukvården, utan att förbättra förutsättningarna för sjukvården när den väl kan ta över och detta gäller både människa och hund.


från Projekt Vård i det vilda

Om projekt Vård i det vilda

Vård i det vilda är inte vårt eget projekt. Vård i det vilda är ett projekt som ägs av och är initierat av Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben (SKK) tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Agria. Inom projektet har man tagit fram en utbildning vars syfte är att lära fler att rädda liv och ta hand om skador, olycksfall och akut sjukdom hos människor och hundar ute i skog och mark. Vill du komma till projektets egen sida så är adressen vardidetvilda.se.


I projektet har ett antal instruktörer utbildas, bland annat vi, för att kunna hålla kurser över hela landet för medlemmar i Svenska Jägareförbundet och för personer som är medlemmar i Svenska Kennelklubben eller i någon av de klubbar, som rasklubbar och brukshundsklubbar, som är anslutna till SKK. Du kan se vilka klubbar det handlar om på vår sida Kurser.

 

Kursdagarna och genomförandet kan utformas på lite olika sätt, så jämför gärna olika utbildningsarrangörer - det är mer än priset som skiljer. Samtliga instruktörer följer ett givet utbildningsmaterial för att garantera att alla som går utbildningen får med sig rätt grundkunskap var i landet man än bor. Förutom detta grundmaterial har alla instruktörer spridda kompetenser, intressen och erfarenheter, både pedagogiska och kunskapsmässiga. Läs mer under fliken Kurser om det unika med våra utbildningar. 

Projekt Vård i det vilda har utbildat instruktörer

- vi är en av dessa

Thomsson & Partners


Efter genomförd instruktörsutbildning är vi nu glada att kunna erbjuda utbildningar enligt projekt Vård i det vildas koncept och lägga till det vi tycker är nödvändig kunskap - psykologi.


Huvudansvarig för våra utbildningar är Thomsson & partners, läs mer på thomssonpartners.se

Projekt Vård i det vilda


Hela projektet syftar till att öka kompetensen hos den som är först på plats, så att personen vågar agera och utför rätt åtgärder. Det ökar chanserna för överlevnad och kortar processen för rehabilitering för människan eller hunden.


från projekt Vård i det vilda

Kvalitetssäkrad utbildning


Innehållet i utbildningen har kvalitetssäkrats av läkaren Rickard Ånell och veterinär Jonas Malmsten. Vård i det vilda ger också ett certifikat på HLR (hjärt- lungräddning) men utbildningen är bredare än så.


från projekt Vård i det vilda

För alla hundförare


Skärskador, fallolyckor, benbrott, hjärtstopp och många andra typer av skador drabbar enligt försäkringsbolaget IF:s statistik cirka 900 jägare varje år. Jakthundar skadas också av vassa pinnar, bett och mycket annat.


Ibland är olyckstillfället allvarligt. Skillnaden mellan liv och död hänger på kunskap och utrustning hos de människor som finns närmast, det vill säga jaktkamraterna.


från projekt Vård i det vilda

 

MEN, det är inte enbart jägare och jakthundar som rör sig i skog och mark. Även "vanligt hundfolk", vi som tränar hund, vandrar med hund och aktiverar oss själva och våra hundar i skog och mark har blivit allt fler.

© För innehållet på denna webbplats svarar Thomsson & Partners. Bilder och text får ej användas utan medgivande